top of page

10 שנות אחריות

ככה נראה פרופיל של פיגום עם ריתוכים, הריתוך באלומיניום חלש ומחליש את הפיגום בכל דריכה, נוצרים מיקרו קרעים בריתוך כל פעם שדורכים על השלבים של הפיגום וכך הוא נחלש עד שנשבר לבסוף. אורך חיים שלו בעבודה אינטנסיבית קצר בהרבה מכיוון שהריתוכים מפתחים סדקים ולבסוף נשברים.

כך נראה פרופיל פיגום רגיל מרותך:

למה אנחנו נותנים 10 שנים אחריות בזמן שכולם נותנים רק שנה אחריות?? הפיגומים מורכבים בטכנולוגיה של שיחול ולחיצה על ידי מכבש רב עוצמה,  באותה שיטה בדיוק כפי שמחברים דודי קיטור רבי עוצמה, התוצאה היא מוצר חזק פי 4 מפיגום שמחובר בשיטה של ריתוך, ומאפשרת העמסה של משקל  רב יותר, חסינות טובה מנזקים, ועמידות לאורך הרבה מאוד שנים - המוצר כ"כ חזק ועמיד ולכן אנחנו נותנים 10 שנים אחריות, ושקט נפשי - לכם נותר פשוט להמשיך לעבוד ולעבוד

ככה נראה פרופיל של פיגום ללא ריתוך מבית 

SSSS_edited.png

פיגום רגיל מרותך

פיגום מבית AluFase

SSSS_edited.png

סרטון קצר של תהליך הייצור מבית

bottom of page