סולם תחזוקה 10 שלבים

מספר שלבים + פלטפורמת עבודה 1+9

גובה משטח פלטפורמה עליון 2.5 מ'

גובה עבודה בידיים 4.5 מ'

גובה סולם סגור 3.86 מ'

עומק הסולם סגור 0.33 מ'

סולם תחזוקה 10 שלבים

מספר שלבים + פלטפורמת עבודה 1+9

גובה משטח פלטפורמה עליון 2.5 מ'

גובה עבודה בידיים 4.5 מ'

גובה סולם סגור 3.86 מ'

עומק הסולם סגור 0.33 מ'