סולם תחזוקה 4 שלבים

 

סולם תחזוקה 4 שלבים

מספר שלבים + פלטפורמת עבודה 1+3

גובה משטח פלטפורמה עליון 0.99 מ'

גובה עבודה בידיים 2.99 מ'

גובה סולם סגור 2.26 מ'

עומק הסולם סגור 0.33 מ'