סולם תחזוקה 6 שלבים

 

סולם תחזוקה 6 שלבים

מספר שלבים + פלטפורמת עבודה 1+5

גובה משטח פלטפורמה עליון 1.49 מ'

גובה עבודה בידיים 3.49 מ'

גובה סולם סגור 2.76 מ'

עומק הסולם סגור 0.33 מ'