סולם תחזוקה 5 שלבים

 

סולם תחזוקה 5 שלבים

מספר שלבים + פלטפורמת עבודה 1+4

גובה משטח פלטפורמה עליון 1.24 מ'

גובה עבודה בידיים 3.24 מ'

גובה סולם סגור 2.53 מ'

עומק הסולם סגור 0.33 מ'