סולם שירות 9 שלבים

 

סולם שירות 9 שלבים

מספר שלבים + פלטפורמת עבודה 1+8

גובה משטח פלטפורמה עליון 2.34 מ'

גובה עבודה בידיים 4.34 מ'

גובה סולם סגור 3.27 מ'

עומק הסולם סגור 0.15 מ'