סולם שירות 8 שלבים

 

סולם שירות 8 שלבים

מספר שלבים + פלטפורמת עבודה 1+7

גובה משטח פלטפורמה עליון 2.07 מ'

גובה עבודה בידיים 4.07 מ'

גובה סולם סגור 2.99 מ'

עומק הסולם סגור 0.15 מ'