סולם שירות 7 שלבים

 

סולם שירות 7 שלבים

מספר שלבים + פלטפורמת עבודה 1+6

גובה משטח פלטפורמה עליון 1.81 מ'

גובה עבודה בידיים 3.81 מ'

גובה סולם סגור 2.71 מ'

עומק הסולם סגור 0.15 מ'