סולם שירות 6 שלבים

 

סולם שירות 6 שלבים

מספר שלבים + פלטפורמת עבודה 1+5

גובה משטח פלטפורמה עליון 1.55 מ'

גובה עבודה בידיים 3.55 מ'

גובה סולם סגור 2.34 מ'

עומק הסולם סגור 0.15 מ'