סולם שירות 5 שלבים

 

סולם שירות 5 שלבים

מספר שלבים + פלטפורמת עבודה 1+4

גובה משטח פלטפורמה עליון 1.28 מ'

גובה עבודה בידיים 3.28 מ'

גובה סולם סגור 2.15 מ'

עומק הסולם סגור 0.15 מ'