סולם שירות 4 שלבים

 

סולם שירות 4 שלבים

מספר שלבים + פלטפורמת עבודה 1+3

גובה משטח פלטפורמה עליון 1.02 מ'

גובה עבודה בידיים 3.02 מ'

גובה סולם סגור 1.87 מ'

עומק הסולם סגור 0.15 מ'