סולם ג' 7+7+7 שלבים

 

סולם ג' 7+7+7 שלבים

מספר שלבים 7+7+7

במצב פתוח - גובה עבודה מקסימלי :5.07 מ'

במצב ג' - גובה עבודה מקסימלי 3.88 מ'

במצב A - גובה עבודה מקסימלי 3.21 מ'

גובה סולם מקופל 1.97 מ'

עומק הסולם מקופל 0.16 מ'

משקל כולל 11.05 ק"ג