סולם ג' 15+15+15 שלבים

 

סולם ג' 15+15+15 שלבים

מספר שלבים 15+15+15

במצב פתוח - גובה עבודה מקסימלי : 10.56 מ'

במצב ג' - גובה עבודה מקסימלי: 5.98 מ'

במצב A - גובה עבודה מקסימלי: 5.32 מ'

גובה סולם מקופל 4.21 מ'

עומק הסולם מקופל 0.20 מ'

משקל כולל 32.6 ק"ג