סולם ג' 14+14+14 שלבים

 

סולם ג' 14+14+14 שלבים

מספר שלבים 14+14+14

במצב פתוח - גובה עבודה מקסימלי 9.80 מ'

במצב ג' - גובה עבודה מקסימלי 5.70 מ'

במצב A - גובה עבודה מקסימלי 4.09 מ'

גובה סולם מקופל 3.94 מ'

עומק הסולם מקופל 0.20 מ'

משקל כולל 30.4 ק"ג