סולם ג' 13+13+13 שלבים

 

סולם ג' 13+13+13 שלבים

מספר שלבים 13+13+13

במצב פתוח - גובה עבודה מקסימלי :9.54 מ'

במצב ג' - גובה עבודה מקסימלי 5.43 מ'

במצב A - גובה עבודה מקסימלי 479 מ'

גובה סולם מקופל 3.65 מ'

עומק הסולם מקופל 0.19 מ'

משקל כולל 24 ק"ג