סולם ג' 11+11+11 שלבים

 

סולם ג' 11+11+11 שלבים

מספר שלבים 11+11+11

במצב פתוח - גובה עבודה מקסימלי :8.22 מ'

במצב ג' - גובה עבודה מקסימלי 4.95 מ'

במצב A - גובה עבודה מקסימלי 4.26 מ'

גובה סולם מקופל 3.09 מ'

עומק הסולם מקופל 0.19 מ'

משקל כולל 21.2 ק"ג