top of page
Drabex_logo1.png

פיגומי אלומיניום לעבודה חצי מקצועיים תוצרת 

 
סדרת RA330 תוצרת אירופית מעולה של DRABEX, ענקית סולמות ופיגומי האלומיניום מפולין
פיגומים חצי מקצועיים המשמשים לעבודות בנייה קלות ולהתקנה בתוך מבנים ומחוץ להם.

יתרונות הסדרה החצי מקצועית:

  • פיגום מודולרי - הרכבה ופירוק מהירה ופשוטה של פיגום ללא חלקים פלסטיק מתכלים וללא חבלים.
  • תועלת גבוהה ורב משימתי בעלות נמוכה!
  • ניתן לעבוד עם מדרגות ושיפועים עם אלמנטים מיוחדים כאופציה.
  • תנועה נוחה של הפיגום הודות לשימוש במסגרת סולם ניידת.
  • עומס עבודה מקסימלי 200 ק"ג/מ"ר.
  • מבנה אלומיניום קל ויציב.
  • מסגרות עשויות צינורות בקוטר 50 מ"מ ושלבים בקוטר 28 מ"מ.
  • ניתן להוסיף חלקים ולהגביה את הפיגום עד 6.2 מ' עבודה.
  • פתח כניסה במשטח העבודה לכניסה בטוחה
  • כל הדגמים בעלי תעודת תקן בטיחות EN 1004 אירופאי מחמיר עם סימן בטיחות "B" (למעט דגם 4.2 מטרים דריכה שנמצא כרגע בשלבים אישור תקינה סופיים)

 

bottom of page